Trường MN Sao Mai luôn chú trọng đến chất lượng đội ngũ nhân sự. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường MN Sao Mai xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường MN Sao Mai, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu gắt gao của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

100% giáo viên có bằng sư phạm Mầm non hệ chính quy (100% giáo viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng và trung cấp sư phạm). Trong đó có .... cán bộ giáo viên đạt trình độ đại học, ...cán bộ, giáo viên đạt trình độ cao đẳng và    giáo viên đạt trình độ trung cấp.

100% giáo viên, bảo mẫu và nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% giáo viên, bảo mẫu và nhân viên có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm và sơ cấp cứu

- Giáo viên nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

- Được tập huấn thường xuyên về phương pháp mới, phương pháp giáo dục trẻ.

Sĩ số lớp học:

Điểm trường chính Dế Xu Phình:

Lớp nhà trẻ 24-36 tháng: 26 cháu với 2 cô giáo

- Lớp mẫu giáo bé: 24 cháu với 1 cô giáo

Lớp mẫu giáo ghép 3+4 tuổi : 22 cháu với 2 cô giáo 

Lớp mẫu giáo nhỡ: 30 cháu với 2 cô giáo 

Lớp mẫu giáo lớn: 37 cháu với 2 cô giáo 

Điểm trường lẻ Chống Xua:

- Lớp mẫu giáo ghép 3+4+5 tuổi: 17 cháu với 1 cô giáo

Điểm trường lẻ Ma Lừ Thàng:

- Lớp mẫu giáo ghép 3+4+5 tuổi: 37 cháu với 2 cô giáo

Điểm trường lẻ Phình Hồ:

- Lớp nhà trẻ 24-36 tháng: 18 trẻ với 2 cô giáo

- Lớp mẫu giáo bé: 24  trẻ với 1 cô giáo

- Lớp mẫu giáo ghép 4+5 tuổi: 34 cháu với 1 cô giáo